För att boka ett idrottshjälpmedel.
Ring Åke Svantesson 070-232 36 73