För att boka ett fritidshjälpmedel.
Ring Åke Svantesson 070-232 36 73